Psychologové však radí zachovat si zdravý rozum a dítě zbytečně nepřetěžovat. „Určitě by se nemělo stát, že by v denním režimu měly zájmové činnosti převažovat nad školními povinnostmi. Pokud dítě chodí z kroužku do kroužku a nemá čas na základní domácí přípravu do školy, tak je to určitě špatně,“ říká psycholog Štěpán Duník.

Ve výběru zájmových kroužků platí, že by měly být různorodé. Pokud dítě zvolí kroužky dva, jeden by měl být sportovní nebo jinak pohybový a druhý hudební nebo třeba výtvarný. Tím se školák bude nenásilně rozvíjet ve více směrech a naučí se mnohem více dovedností. 

Za hvězdami i bowlingemNabídka volnočasových aktivit je pestrá, mnozí rodiče ani mnohdy nemusí tušit, co se pod názvy kroužků skrývá. V Litomyšli i Poličce je novinkou parkour. Nejedná se však o jezdecké závody, nýbrž o pohybovou aktivitu spojující prvky akrobacie a gymnastiky. Využívá přírodní i umělé překážky ve veřejném prostoru. Ve Svitavách mohou děti navštěvovat školu bowlingu.

Nově také umělecké řemeslo, kde se naučí jak vytvořit výrobky postupem odlévání. Naprostou novinkou je kroužek Malý strážník. Ten pomůže nahlédnout do práce městské policie, se kterou v Tramtáryji spolupracují. DDM Litomyšl nabízí kromě parkouru také astronomický kroužek. Ten je i pýchou Majáku v Moravské Třebové, kde se dále věnují lezení po umělé stěně, agility nebo korejskému bojovému umění Tang-Soo-Do.

V poličské Mozaice mají modelářský kroužek, kde se učí stavět RC modely. Věnují se však i jumpingu, což je skákání na trampolínách. Naprostou novinkou je zvládnutí pouštění hudby pod vedením dýdžeje. Nabízí i kurz inline bruslení a jógu smíchu.