Zájemci o výtvarnou tvorbu z řad studentů i pedagogů se vydali o víkendu na hrad Svojanov, kde na kurzu kresby a malby v plenéru rozvíjí talent.

Hrad inspiruje umělce

„Zahradnická škola připravuje i budoucí vysokoškoláky mířící na zahradní architekturu. Pro ně je schopnost výtvarného vyjadřování nezbytná,“ vysvětluje vyučující kresby a malby Ludmila Paščenková. Do inspirativního prostředí gotického hradu se zahradníci vrací po čtyřech letech. „První takzvaný plenér jsme zde uskutečnili v roce 2004, kdy se výuka kresby na škole plně rozběhla. Někteří z těch, kdo zde tehdy vzali pořádně tužku do ruky, dnes úspěšně navrhují nové výsadby,“ říká Radka Zezulová. Výjezdní kurzy absolvovali výtvarníci ze zahradnické školy i v prostředí barokního Kuksu, Mladočově nebo ve Žďáře nad Sázavou.

Kromě muzikantů, kejklířů a divadelníků atraktivní prostředí přitahuje výtvarníky dlouhá léta. V devadesátých letech sem jezdili na soustředění amatérští výtvarníci z celého okresu. Na krajinářské kurzy sem míří základní umělecké školy i studenti vysokých škol. Všichni si pochvalují, že je zde co malovat i když prší.

Nejznámějším malířem, pro něhož se romantická stavba stala vděčným objektem, byl malíř a zároveň správce středověkého hradu Alois Živný. Bydlel zde od roku 1945 až do své smrti v roce 1997.

Svojanov se stal inspirací pro dílo literátů. Jaroslav Vrchlický sem chodíval na dlouhé procházky z nedalekého Bystrého, kde pobýval na zámku u své dcery a zetě. Bohuslav Březovský, autor pohádkového příběhu Tajemný hrad Svojanov, se narodil v nedaleké obci Rohozná.

SYLVA HORÁKOVÁ