Zahradní slavnosti domova patřily mezi nejvýznamnější společenské a kulturní události, připravovaly se vždy s ročním předstihem. „Jsme organizace zajišťující sociální služby pro lidi s hendikepem, máme za povinnost chránit tyto klienty a zaměstnance, kteří o ně pečují. Na hladkém průběhu slavností se ze sta procent podílejí zaměstnanci domova a jejich rodinní příslušníci, nebezpečí plynoucí z možné nákazy, či ‚jen‘ odchodu do karantény by natolik ochromilo chod organizace, že bychom nemohli zajistit poskytování sociálních služeb. Toto riziko nejsme ochotni podstoupit,“ informovalo vedení Domova na zámku Bystré.