Hudební mládež ČR připravila pro diváky hudební a taneční vystoupení. Lidé zhlédli mimo jiné balet Petr Pan. Během obou programových bloků vystoupila kromě jednotlivců i hudební a taneční tělesa s repertoárem Letního tábora Hudební mládeže v Poděbradech.