"V sídlištní jámě jsme nalezli, kromě jiného běžného archeologického materiálu, také skelet člověka z Únětické kultury, tedy ze starší doby bronzové," popsal ojedinělý nález archeolog Radko Sedláček.

Podle způsobu uložení těla byl muž pravděpodobně považován svými současníky za upíra. Naznačují to kameny, kterými byla při pohřebním obřadu zatížena jeho hlava a hrudník. Tělo navíc bylo uloženo mimo tehdejší pohřebiště. Nalezené ostatky bude zkoumat antropologický ús­tav.

"Výjimečný byl způsob uložení ostatků. Skelet se nacházel mimo areál pohřebiště a byl zatížen kameny. Jeden byl položen na lebce, druhý v oblasti břišní. Tímto způsobem uložené ostatky bývají označovány jako "vampirický hrob". Předpokládáme, že takto pohřebný jedinec se nějak odlišoval od ostatní populace - trpěl třeba nějakou chorobou nebo byl zdravotně postižený. Zatížení těla kameny mělo zajistit, že se ze záhrobí nevrátí," uvedl Radko Sedláček.

Pravděpodobně mužské ostatky nyní poputují ke zkoumání do antropologického ústavu, které snad odhalí další tajemství, které velmi neobvyklý hrob obestírají. "Jde vlastně vůbec o první nález takzvaného vampirického hrobu Únětické kultury ve východních Čechách," podotýká Sedláček.