Během projektování byl na popud hejtmana Martina Netolického svolán kontrolní den s projektanty, aby nedocházelo k prodražování stavby. Kraj trvá na zachování funkčnosti celého objektu, který zahrnuje i výjezdovou stanici zdravotnické záchranné služby.

„Nestavíme tunel Blanka, ale moderní budovu nemocnice následné péče. Považuji za důležité jednat s projektantem, který nyní upravuje projekt, aby odstranil některé prvky, které ve výsledku nemají vliv ani na komfort pacientů, ani funkčnost budovy. Nakládáme s veřejnými zdroji, proto je naší povinností hlídat každou položku v projektu,“ řekl hejtman Martin Netolický. 

Součástí projektu je kromě samotné nemocnice s 90 lůžky následné péče také stravovací provoz, rehabilitace, biochemická laboratoř a stanoviště záchranné služby včetně stání pro sanity.