Učitelé odborného výcviku pro ně připravili jarní soutěž o nejhezčí osázený truhlík.

Aranžmá

Žáci vytvořili skupiny po čtyřech nebo pěti jednotlivcích. Výběr do skupin si žáci vytvořili sami. Bylo velmi milé vidět, jak si vybírají své kamarády do skupiny a nevynechávají ani ty, kteří mají větší motorické postižení. Vzájemně se při práci podporovali a pomáhali si. Každá skupina vytvořila originální aranžmá. Všechny truhlíky zářily jarními cibulovinami, jarními barvami a doplňovala je zvířátka vyrobená ze sena. Porota měla nelehký úkol vyhodnotit nejlepší výrobek. Ocenění dostaly všechny práce.

Nyní osázené truhlíky zdobí okna a vchod do domova mládeže. Celé odpoledne nás všechny provázela dobrá nálada a úsměvy na rtech. Všichni  pedagogové  máme velkou radost z tak pěkných výsledků práce právě u dětí se speciálními potřebami. Je potřebné zapojovat tyto žáky do běžného života, socializovat je, učit je hodnotám a učit je vážit si své práce.

Učitelé odborného výcviku