Čtyři měsíce však stačily k tomu, aby bylo zaseto semínko pochybností o zachování RLP mezi lidmi z regionu Litomyšlska. Zrušení posádek však není aktuální. To potvrzují i slova Romana Línka, krajského radního zodpovědného za zdravotnictví. „Rada Pardubického kraje  rozhodla o tom, že RLP v Litomyšli zůstává," řekl před nedávnem náměstek hejtmana Roman Línek.

Všichni oslovení starostové k problematice RLP se shodují v tom, že omezení či rušení se dotýká všech obcí v okolí Litomyšle. „My na venkově neustále o něco přicházíme.  O prodejny, pošty,  autobusová spojení  a v našem případě o dětské oddělení a porodnici v Litomyšli, teď snad i o RLP. Začíná toho být už moc, stále do systému vkládáme více a více peněz ale od státu se nám vrací stále méně," podotkl nejen k problému RLP Josef Racek, starosta Němčic.

Lékař vs. záchranář

Nesouhlas z úst starostů zní i k tomu, že v posádce v současné chvíli nejezdí vždy lékař, ale je nahrazován záchranářem. „To se mi nelíbí, protože i ten nejschopnější záchranář nemá znalosti a hlavně kompetence jako lékař. Pokud někdo tvrdí, že záchranář stačí, tak s ním nemohu souhlasit. Většina lidí nevolá RLP jen tak z legrace. Není to jen srdeční či mozková příhoda. Jsou to různé záchvaty, které patří k posouzení tomu kompetentnímu, to znamená lékaři. Ten může rychle zasáhnout a často rozhodují minuty," vyjádřila se razantně starostka Morašic Hana Štěpánová.

Smířlivěji se vyjádřil k této věci Josef Racek, který se považuje v této za laika, a proto by danou věc nechal na odbornících. Zcela opačný názor než starostka Morašic má Roman Línek, který tvrdí, že: „Účelem RLP není podávat léky, ale pacienta stabilizovat a dopravit ho do nejbližší nemocnice."
Právě vzdálenost od nemocnice je mnohdy palčivější problém než přítomnost lékaře v sanitce. „Toto je asi realita dnešních dnů, záchranář místo lékaře, je však potřeba si uvědomit, kam následně sanitka pojede. V Litomyšli dnes zdaleka neošetří každého pacienta. Už jsem v obci zaznamenal případy, kdy dojezdy RLP do nemocnice v Ústí nad Orlicí znamenaly ohrožení pacientova zdravotního stavu," podělil se o svoji zkušenost starosta Dolního Újezdu Stanislav Hladík.

Vzdálenost a nepřítomnost lékaře v sanitce je kombinovaným problém pro obce vzdálenější od Litomyšle. „Jsme poslední vesnice v okresu Svitavy, a proto budou dojezdové časy  hraniční. Budislav a její okolí je rekreační oblastí, kterou navštěvuje hlavně letní sezoně mnoho turistů. Záchranář provede prvotní zajištění pacienta, ale léky předepsat nemůže, a tak čas pro podání správných léků se prodlužuje o cestu do nemocnice a tím se stává pacient ohrožený na životě," popsal problém starosta Budislavi Luboš Šplíchal.

Diskuse v kině

Většina starostů byla přítomna na dubnovém jednání v Litomyšli s ředitelem krajské záchranky Pavlem Svobodou. Což svědčí o jejich zájmu o danou problematiku.  Místo, aby mohli věcně informovat občany svých obcí, tak si odnesli negativní zážitky.  Podle slov Stanislav Hladíka nebyl ředitel Pavel Svoboda schopen rozumně odpovědět na žádnou položenou otázku. „Byly to díky řediteli záchranky hodiny nekonstruktivního povídání, kde panovala nepříjemná atmosféra, kde nechyběly různé urážky," vyjádřila se v podobném duchu starostka Hana Štěpánová.

Nejostřejší vyjádření k debatě, která měla přinést občanům odpovědi na otázky kolem RLP, vzešlo z úst starosty Josefa Racka: „Za dvacet dva let starostování jsem se s takovým samolibým a arogantním vystupováním ještě nesetkal."