Jedná se o jednu z nejstarších dochovaných vesnických staveb na území České republiky. Aby se dům číslo popisné 171 mohl skutečně pyšnit titulem národní kulturní památka a mohl tak rozšířit dosavadní seznam čítající 272 movitých i nemovitých památek, musí počkat na prohlášení vlády České republiky.

Krov a dymná jizba

Prozatím ještě kulturní památka má mimořádnou hodnotu. Ta spočívá zejména v dochovaných částech, které pochází ze stavebních úprav v šestnáctém století. Dendrochronologické průzkumy hovoří přesně o roku 1583. Z této etapy je dochovaná obytná místnost typu středověké dymné jizby i krov. Dymných jizeb není na našem území zachováno mnoho a právě ta v domě v Čisté je jednou z nejcelistvěji dochovaných a to včetně vnější hliněné omazávky.

Významným prvkem domu je jeho krov. Je naším nejstarším dnes známým krovem dochovaným ve vesnické stavbě.  I zbývající část domu je z historického hlediska velmi významná. Denrochronologické datování odhalilo, že použité dřevo bylo pokáceno na jaře roku 1692. K zajímavostem patří v napraží vstupu unikátně dochované barvou napsané číslo popisné z prvního číslování už v roce 1771.

Dům s kouzlem

Co by pro jednoho mohla být  jen stará vesnická chajda, navíc určená k demolici, je v očích zasvěcených doslova poklad.  Unikátní vesnická usedlost patří manželům Syrovým. Pro majitele má kouzlo nejenom jako historicky hodnotná památka, pochopitelně k domu mají i své osobní pouto.
„Dům jsme objevili v roce 1988 jako první z řady pozoruhodných starobylých vesnických staveb na Litomyšlsku a Vysokomýtsku. Má pro nás rozhodně primárně kouzlo tohoto objevu a dalšího objevování, které následovalo při průzkumech domu," uvedla Zuzana Syrová.
I po několika stoletích jeho majitelé oceňují důmyslnost, s jakou byl dům postavený. „Od té doby, co jsme si vyzkoušeli přebývání v něm, oceňujeme rovněž takové věci, jako je mikroklima roubené dymné jizby s hliněnou omazávkou," svěřila se Zuzana Syrová.

Bohatá historie

Koho by nezajímala historie domu, který vlastní. O to více, když se jedná o unikátní vesnickou usedlost ze šestnáctého století. I manželé Syroví mají dějiny usedlosti zmapované. „Z písemných pramenů známe dějiny usedlosti od roku 1605, kdy vdova Lída po zemřelém Janu Rychtáři prodala synovi Martinu Rychtáři „sídlo s rolí". Splátky měli dostávat přednostně synové Lorenze Pazlara, který byl zřejmě předchozím majitelem," vyprávěla majitelka a pokračovala: „Na usedlosti pak hospodařili generace Rychtářů – Richterů až do roku 1775, kdy přešla na zetě Tomáše Richtera Mathesa Květenského. Květenští ji pak vlastnili až do roku 1874, kdy vdova Kateřina prodala statek, několik století držený v jedné rodině, Johannu a Rosálii Andrlíkovým," dokončila povídání Zuzana Syrová.

Od konce šestnáctého století až do vyhnání Němců po druhé světové válce byl dům obydlený a čile se tu hospodařilo. „Naposledy měl své obyvatele před rokem 1978. Z toho roku na usedlost byl v době objevu domu platný demoliční výměr," prozradila Zuzana Syrová.

Rekonstrukce? Ne!

Majitelé současný stav domu popisují jako dobrý v mezích možností. A v žádném případě ho nehodlají rekonstruovat. „Snažíme se o citlivou obnovu a restaurování. Dům je obnovován postupně už od poloviny 90. let minulého století," upřesnila jeho majitelka. Manželé v této souvislosti zmiňují nezbytnost poznání a porozumění domu a také spolupráci s kvalitními řemeslníky.

Dům je ve své podstatě i jakousi experimentální laboratoří. Například obnova hliněné omazávky proběhla v rámci výzkumného úkolu ministerstva kultury. „Při obnově se nesnažíme  o ideální restituci domu v jeho podobě na konci 16. století. Chceme v maximální míře zachovat autentické konstrukce ze všech jeho stavebních etap," vysvětlila Zuzana Syrová.

Postupně majitelé plánují pokračovat v obnově domu. Nejbližší plány se týkají šindelové, doškové a břidlicové krytiny domu i chléva. „Do jaké míry a do kdy bude reálné v domě bydlet a pracovat, nebo zpřístupnit jeho nejcennější části veřejnosti, jak jsme měli v plánu od samého počátku, ukáže pouze budoucnost," uzavřela majitelka památky Zuzana Syrová.