„Na radu města se obrátila jedna firma s nabídkou, že by měla zájem provozovat informační centrum. Přišlo nám seriózní dát jí šanci," vysvětlil starosta Jaroslav Martinů. Cestovní kancelář, která má o „íčko" mimořádný zájem, předložila cenově výhodnou nabídku. Radní reagují na možné úspory, proto se rozhodli pro výběrové řízení.

Co rozhodne?

Současnému provozovateli vypověděli komisionářskou smlouvu. Během šestiměsíční lhůty, která skončí v polovině listopadu, by měli výběrové řízení uzavřít. „Vybírat budeme podle daných kritérií, hlavní bude cenová nabídka. V žádném případě nechceme, aby došlo k úbytku kvality. Nabídka, která nesplní kritéria, bude z hodnocení vyřazená," informoval starosta.

Kvalifikace by měla být také jedním z faktorů, který rozhodne. „Věříme, že se přihlásí i stávající provozovatel. Má obrovské zkušenosti, svoji práci vykonává naprosto  dobře," řekl Jaroslav Martinů. Cestovní kancelář s podobnou prací zkušenosti nemá. „Přímo informační centrum jsme neprovozovali, ale určitě bychom to dokázali," řekl Ladislav Cacek, zástupce cestovní kanceláře.

Může se také stát, že „íčko"  lidé na náměstí nenajdou. „Současné umístění je velice dobré, připouštíme ale i jiné místo. Omezili jsme nabídky na náměstí a nejbližší místa přilehlých ulic," uvedl Jaroslav Martinů. Jan Matouš, který je za současný provoz centra  zodpovědný, proti výběrovému řízení nic nenamítá. Sepsal však petici pro zachování „íčka" právě v centru města. „Jsem přesvědčený, že informační centrum je v současné době v nejlepším možném místě. Proto si myslím, že jednou z hlavních podmínek pro výběrové řízení by mělo být zachování stávajících prostor," uvedl Jan Matouš. Objekt patří městu, před časem jej opravilo. Do centra  vede bezbariérový vstup a radní pro něj nechali také vyrobit  nábytek na míru.

Jan Matouš informace turistům podává celých patnáct let, po které „íčko" v Poličce působí. Informační centrum podává lidem nejen informace o městě, o odjezdech autobusů a firmách. Poskytuje turistům také průvodce po městských pamětihodnostech. Provozovatel platí řádně za nájem a za teplo.

Íčko patří do centra

Místo na náměstí, tedy v centru města, vyhovuje turistům i obyvatelům. „Ze své vlastní zkušenosti vím, že pokud je informační centrum jinde než na náměstí, pak ztrácí svůj význam," řekl Jiří Andrle z Poličky. Jako turista hodně cestuje. Ve většině měst najde informace v centru města nebo na hlavních ulicích. „Náměstí je nejlepší místo pro informační centrum. Pokud je jinde, musíme ho hledat," míní poličský turista.

Také ostatní lidé se připojují k názoru, že zažité místo ve středu města není dobré vyměnit za postranní ulici. „Považuji za nerozumné, aby bylo informační centrum jinde. Když přijedou známí, vědí, že když dojdou na náměstí, najdou tam informace. I v zahraničí jsou lidé zvyklí hledat informační centrum ve středu města, kam určitě patří. V postranních ulicích by ho nikdo nehledal," dodala Petra Jílková z Poličky.