Na polích Zemědělského družstva Sloupnice začaly podle zemědělců ty pravé žně, a to ve chvíli, kdy kombajny „najely“ do pšenice. Na sklizení čekalo celkem 1800 hektarů plodin, z toho 300 hektarů řepky, jejíž sklizeň skončila včera. Pod střechou už je i 200 hektarů ozimého ječmene. Na poli zůstává ještě asi 1500 hektarů obilovin a hrachu. Na jejich sklizení by zemědělci potřebovali ještě aspoň jeden slunečný týden.


Rekordní výnosy pšenice a ječmene
Průběh sklizně i využití nové posklizňové linky, jež byla dokončena letos na jaře, si včera přijeli prohlédnout ředitelé regionálních odborů ministerstva zemědělství ze Svitav a Ústí. Zemědělské družstvo Sloupnice se totiž vyznačuje jedním výrazným specifikem, a to tím, že podnik je rozdělen mezi dva okresy. Ředitelé si v doprovodu předsedy družstva Oldřicha Vašiny prohlédli nová sila, výstavbu robotizované stáje pro krávy v Řetové a na poli posoudili kvalitu pšenice a ochutnali ji.


„Denní výkon je kolem sta hektarů, toto množství dokážeme i zpracovat. Kdyby bylo hezkých ještě deset dní, tak máme po žních do patnáctého srpna, kdy je ve Sloupnici pouť,“ uvedl Vašina a pokračoval o letošních výnosech: „U ozimého ječmene, který jsme hnojili a porosty jsme udrželi zdravé, jsme dosáhli rekordu, a to přes osm tun z hektaru. Pšenice, které teď sekáme, jsou jedny z nejlepších a výnos bude také přes osm tun z hektaru. Horší budou ječmeny jarní s pěti až šesti tunami a krmné tritikále s výnosem kolem šesti tun. Pokud se nám podaří sklidit, tak to bude jeden z vrcholů, co se týče výnosů.“


Ceny potravin neklesnou. Proč?
Do cen potravin se to však nepromítne, jejich cena neklesne. „Analytici mluví o tom, jak se promítne sklizeň do ceny potravin. Že sklizeň bude dobrá, ale potraviny se nezlevní. Nikdo ale neřekne, že za to nemohou zemědělci. Těm se dokonce sníží nákupní cena. Máme o pětinu nižší nabídky cen za obilí a za řepku ještě o víc, než za co jsme ji prodávali z loňské sklizně,“ upozornil Oldřich Vašina a vysvětlil: „Obchodníci využívají toho problému, že zemědělci nemají obilí kde uskladnit a potřebují peníze na financování podzimu.“


Letošní sklizeň ve Sloupnici prověří novou posklizňovou linku tvořenou čtyřmi sily s celkovou kapacitou 4 tisíce tun, předčističkou, čističkou a sušičkou v hodnotě přes 20 milionů korun. Kapacita sil stačí asi na polovinu sklizně, druhá polovina je skladována ve stávajících skladech.
Žně v celém svitavské okrese výrazně pokročily. „Máme všude sklizený ozimý ječmen, také převážnou část řepky,“ informuje ředitel Zemědělské agentury Bohuslav Lapáček. „Začínáme s pšenicí a žitem,“ dodává.


S výnosy jsou rolníci zatím spokojeni. „Jsou mírně nadprůměrné,“ sděluje. „Spokojeni nejsme s výkupními cenami obilovin. Odběratelé nabízejí o pětinu nižší ceny než vloni,“ konstatuje. Zemědělci z regionu si už stáhli své kombajny, které vypomáhaly na Moravě a Slovensku. „Zatím oni nám pomoci nepřijeli, protože se jim kvůli nepříznivému počasí žňové práce protáhly,“ uzavírá Lapáček.

ŠÁRKA MIKULECKÁ
VIERA PAVLASOVÁ