Největší částka, více než dva miliony tři sta tisíc korun, půjde na obnovu střechy františkánského kláštera ve Svitavské ulici. Stát přispěje 750 tisíc. Vlastník, kterým je v tomto případě město, vloží do opravy téměř milion šest set tisíc.

Druhou nejnákladnější investicí bude obnova střechy na budově fary. Církev, které nemovitost patří, vynaloží 675 tisíc, sto padesát přidá město. Státní dotace dorovná potřebnou částku na milion a půl.

Osm set padesát tisíc bude stát oprava střechy domu v Bránské ulici. Dotace pokryje polovinu, zbytek půjde z rozpočtu města. Práce začaly přibližně před týdnem.

Dotace získají rovněž soukromí vlastníci památek. Skoro šest set tisíc půjde na opravu střechy domu v ulici Čs. armády. Restaurování se dočká i portál domu v Cihlářově ulici.