Přesto nejsou akce v této době zapovězené. Jen musí jejich pořadatelé myslet dopředu a včas požádat zastupitelstvo v obci o zařazení akce na seznam výjimek. Na Svitavsku a Orlickoústecku jsou takto ošetřené hudební festivaly, vinobraní, poutě, ale i promítání kinematografu.

Vyhlášky aktualizují

„Jsem rád, že existuje zákon a jsou přesně daná pravidla. U nás máme akce vyjmenované ve vyhlášce. Se změnami není problém. Vše dokážeme řešit operativně," říká starosta Českých Heřmanic Pavel Eliáš.

V Litomyšli schválili novou vyhlášku v dubnu. Seznam akcí, které mají výjimku, čítá více než dvacet podniků. Dostaly ji právě skončené Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové, má ji operní festival Smetanova Litomyšl i letní kinematograf bratří Čadíků a litomyšlské vinobraní. „Je to první rok a předpokládáme, že se vyhláška bude v budoucnu měnit," připouští zásahy do předpisu Radomil Kašpar, starosta Litomyšle. O nahlášení akcí v Litomyšli požádali zástupce spolků i osadních výborů. Chybět by tak neměla žádná. I kdyby, zastupitelstvo lze požádat o změnu. Ta už proběhla například v Poličce. „Seznam akcí jsme již rozšiřovali. Změnu jsme schválili bez problémů," uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů.

V Žamberku vyhlášku se seznamem výjimek schválili už loni. Provázely to dotazy, zda se týká i soukromých akcí. „V médiích to nebylo vždy úplně správně prezentováno. Občané tak nevěděli, zda svojí oslavou budou rušit noční klid, a ptali se, zda mají zasílat nějaké oznámení o překročení hranice nočního klidu. Vysvětloval jsem jim, že tyto oslavy nelze zakotvit do vyhlášky. V ní by měly být akce, které se pravidelně opakují nebo má město na jejich pořádání nějaký zájem," podotkl starosta Jiří Dytrt. I v Žamberku už vyhláška prošla aktualizací, na seznam výjimek na jaře přibylo pálení čarodějnic pořádané občanským sdružením Cema. „Bude pravidelnou akcí," vysvětlil Jiří Dytrt.

Noční klid
V České republice je doba nočního klidu stanovena od 22.00 do 6.00.

O výjimkách dříve rozhodovaly samosprávy, 1. října 2016 začala platit novela zákona o přestupcích, podle které obce a města už musí mít vyhlášku, ve které jsou vyjmenovány všechny akce, které mohou zkrátit dobu nočního klidu.

V Ústí nad Orlicí počítají s tím, že se oslavy mohou protáhnout na pálení čarodějnic a na silvestra, z akcí dostaly výjimku městské slavnosti Město v pohybu – týden dobré pohody, Ústecká staročeská pouť a letní promítání pod širým nebem. Ústecký starosta Petr Hájek si nemyslí, že by v brzké době přibyly další. „Žádný podnět od veřejnosti jsme nedostali. Jsou tu akce, které jsou ve městě tradiční, a nevnímám žádnou, o kterou bychom měli vyhlášku rozšířit," dodal.

Počkají si na nové právní názory

Naopak někteří starostové jsou toho názoru, že ke změnám dojde pravděpodobně každým rokem. „Vzhledem k tomu, že právní názory na nové vyhlášky, které v současnosti obce a města v České republice vydávají, se budou teprve tvořit, můžeme očekávat i nové nálezy Ústavního soudu. S ohledem na tuto skutečnost je vyhláška navržena pouze na jeden rok tak, aby nová vyhláška, která ji v příštím roce nahradí, mohla respektovat nové právní názory Ministerstva vnitra ČR a Ústavního soudu. Rovněž v závislosti na tvorbě kulturního kalendáře na následující rok je vhodné zařadit do nového návrhu vyhlášky další akce, které budou odrážet potřeby města a jeho občanů," vyjádřil se k dané věci Bohuslav Pulgret, tajemník Městského úřadu v Litomyšli.