„V předcházejících letech jsme poplatky nenavyšovali,“ zdůvodňuje starosta Josef Ošťádal, proč je částka větší. Není to ale jediný důvod. Do povinného poplatku radní započítají rovněž nárůst cen energií, zvýšení skládkového a další nezbytné náklady.

Obyvatelé města tak zaplatí 492 korun. Celkové náklady vypočítaly technické služby na 515 korun. Na takovou částku ale město poplatek navýšit nemůže, protože maximální výše stanovená státem je 500 korun na občana. Rozdíl radní ještě vyřeší.