Cena vodného i stočného zůstane po zdražování v polonině minulého roku v novém roce nezměněna. „Od prvního ledna letošního roku zůstávají v městě Litomyšli v platnosti ceny vodného a stočného stejné jako po jejich úpravě k prvnímu červenci roku loňského," uvedl Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního a silničního hospodářství.

Celkem tedy vodné a stočné zůstává po přičtení daně z přidané hodnoty na částce padesát devět korun a dvacet šest haléřů.
„Finanční prostředky získané za zvýšený výběr stočného od prvního července 2013 jsou podle rozhodnutí rady města plně využívány ke splácení úvěru na  probíhající investiční akci Rekonstrukce čistírny odpadních vod a odkanalizování místních částí Lány a Nedošín," doplnil Pavel Jiráň.

V porovnání například s okresními Svitavami, kde za vodné a stočné platí přes šedesát devět korun, nebo s nedalekou Moravskou Třebovou, kde za metr krychlový platí dokonce přes osmdesát čtyři korun se v Litomyšli řadí mezi nejlevnější.