Po olomoucké firmě Blue Fields, která bývalou textilku v Brněnci vloni bourala, zbyly trčící obvodové zdi,  tuny suti a nebezpečné chemické látky.  Jak fabrika dopadla, trápí také místní obyvatele. „Chtěli bychom, aby se tato situace už vyřešila,“ uvedl starosta Brněnce  Blahoslav Kašpar.

Porušení zákonů

Špatnou demolicí se zabývá Česká inspekce životního prostředí. „Inspekce při kontrolách zjistila, že při demolici areálu nebyl respektován stavební zákon. Demolice není  v souladu s předloženým projektem a byla předčasně ukončena,“ uvedl Martin Klingr, právník České inspekce životního prostředí.  
Záležitost spadá do kompetence stavebního úřadu v Březové nad Svitavou. Krajský úřad Pardubického kraje prověřoval jeho správní  postup. Pochybení však  nezjistil. Pracovníci březovského úřadu  s vlastníkem bývalé továrny ohledně špatně vykonaných demoličních prací vyjednávají. „Na základě kontrolní prohlídky jsme vyzvali majitele  k odstranění staveb, u kterých je nezabezpečené obvodové zdivo. Svým stavem ohrožuje život a zdraví, bezpečnost, životní prostředí a majetek třetích osob,“ potvrdil vedoucí březovského stavebního úřadu Václav Hnát.  Vlastníkem bývalé továrny je podle katastru nemovitostí dosud společnost Blue Fields.  Ta má nedostatky bourání podle výzvy z úřadu odstranit  nejpozději do  dvacátého dubna. Pokud daný termín nedodrží, stavební úřad  nápravu firmě nařídí.

V poslední fázi může přijít na řadu také varianta, že odborná firma trosky textilky zbourá na náklady Březové nad Svitavou. Město by je pak ale po olomoucké společnosti vymáhalo soudní cestou. Vyjádření zástupců firmy Blue Fields se nám však nepodařilo získat. Ve společnosti nikdo nezvedá  telefon.

Čí jsou chemikálie?

Česká inspekce životního prostředí také hledá viníka, který je zodpovědný za nezajištěné chemické látky v areálu fabriky. Podle právníka Martina Klingra zabezpečit chemikálie, odpady, závadné látky a jejich obaly je obecně povinností jejich vlastníka, případně toho subjektu, při jehož činnosti vznikly. „Bohužel v daném případě došlo v nedávné minulosti k mnoha změnám ve vlastnictví areálu a movitých věcí v něm, to znamená i chemikálií,“ informoval právník.

    Potvrdil také, že šetření komplikuje soudní spor mezi dvěma obchodními společnostmi o vlastnické právo k areálu brněnecké textilky. „Po vyjasnění této otázky inspekce zhodnotí možné protiprávní jednání vlastníka areálu,“ sdělil  Martin Klingr.

Milionové sankce

Alespoň v jedné věci už mají odborníci jasno. Za suť, která je plná asfaltových lepenek, vybavení půdních prostor a dalších jiných příměsí, odpovídá společnost z Olomouce. „Inspekce jednoznačně dospěla k závěru, že společnost provádějící demoliční práce porušila  zákon o odpadech. V současnosti po doplnění všech nezbytných důkazů zahajujeme správní řízení o uložení pokuty a zároveň správní řízení o uložení opatření k nápravě,“ dodal Martin Klingr. Sankce za porušení zákona o odpadech se může vyšplhat až na dva miliony korun.

Olomoucká společnost ještě před rokem slibovala skladové a logistické centrum a nové pracovní příležitosti. Patrně se rozplynula i myšlenka na Schindlerovo muzeum.

Schindlerova fabrika

Textilní továrnu postavil na začátku dvacátého století německý židovský průmyslník Arnold Löw-Beer. V roce  1940 ji koupili  bratři Hoffmannové z Vídně. Textilní výroba pomalu ustupovala. Většina strojů zaplnila stodoly v okolí. Vlněné látky se ve fabrice vyráběly už jen omezeně. Ostatní budovy byly postupně využity pro zbrojní výrobu. Koncem druhé světové války  vznikl v továrně koncentrační tábor. Z různých lágrů přijížděly do Brněnce transporty s vězni. Ti zde vyráběli protiletadlové náboje. Oskar Schindler před jistou smrtí zachránil přes tisíc Židů. Po osvobození v květnu 1945 se začali vracet do svých domovů.

    Později textilní továrna proslula  výrobou přikrývek,  pletacích přízí, dekoračních a potahových textilií, autopotahů a geotextilií. Byly známé nejen v Čechách, ale i daleko za hranicemi.  

    Továrna pamatovala různá období. Většina budov ale vloni navždycky zmizela pod těžkou technikou.  Historie zmizela pod tunami sutin.