Petiční archy za zachování domu dětí a mládeže ve stávajících prostorách postupně plní podpisy na mnoha místech ve Svitavách. Na budově, kterou město nechce bezplatně převzít, se minulý týden objevil transparent.

Vedení města však počítá s tím, že se činnost domu a dětí přestěhuje do prostor základní školy na Felberově ulici. V petici zaměstnanci upozorňují, že dům dětí získá jen prostory bývalého bytu školníka, zatímco nyní využívá osmnáct místností. Podle zastupitele Davida Šimka se tyto prostory stanou pouze zázemím pro kanceláře zaměstnanců. „Zde nebude žádná zájmová činnost probíhat,“ sdělil David Šimek na stránkách Sdružení pro město Svitavy. Poukazuje na to, že budova školy je velká. Navíc se zde nacházejí dvě velké tělocvičny a prostor, kde dnes sdružení Bonanza provozuje nízkoprahový klub Díra. Kde konkrétně budou kroužky probíhat, není zatím jasné.

Vedení domu dětí se ale domnívá, že přesto nebude mít ve škole mnoho prostoru pro svou činnost. Podle jeho zjištění je tělocvična školy obsazená každý den. Volno je zde v současné době pouze v úterý od 14 do 17 hodin. V současné době dům dětí a mládeže využívá prostory o rozloze asi osmi set metrů čtverečních. Otázka nepřevzetí objektu domu dětí a mládeže a okresního klubu mládeže, tzv. „okáčka“, budí ve Svitavách emoce. Přispěl k tomu i záznam z veřejného zasedání zastupitelů, na kterém v březnu starosta Jiří Brýdl označil problém za horký brambor. Ovšem již nesdělil podrobnosti o podmínkách, které by bezplatný převod budov na město provázely.

Podmínky

To učinil zastupitel David Šimek na webovém fóru. „Stát nabízí bezplatné převedení budovy městu za podmínek, že v budově bude po dobu až dvaceti let provozována stejná činnost jako doposud (případně veřejná služba podobného typu). Město by nesmělo nemovitosti ani jejich části převést na jiného vlastníka. Nesmělo by je využívat ke komerčním účelům, nesmělo by je ani k takovým účelům pronajmout. V případě porušení podmínek by město muselo cenu nemovitostí uhradit,“ informoval zastupitel David Šimek.

Komentář ředitele DDM Jaroslava Charouze: Podivné je i to, že stát chybně aplikoval zákon o vyvlastnění majetku SSM a použil tento zákon na svůj tj. státní majetek postavený z rozpočtu ONV Svitavy (5,5 mil. Kč stát a 5,5 mil Kč SSM), takže lze s úlevou konstatovat, že stát nyní sám sobě majetek vrátil. Po té co zaměstnanec MF ČR schválený poslaneckou sněmovnou, nemovitost prodal soukromé firmě za 450 tis.Kč, se po vyhraných třech soudech a jednom dovolání, majetek tedy vrátil, ale zase ho teď pro změnu nikdo nechce. Je to ale úžasná zpráva. Navrácení majetku lidu ČSFR se nestihlo, ale je to přesto výborné jak se nám v ČR daří.

Jak to bude s Domem dětí a mládeže ve Svitavách dál, se teprve uvidí. Zatím chtějí iniciátoři petice pod vedením Jaroslava Charouze, ředitele DDM, vrátit otázku bezúplatného převodu objektů na jednání městské rady a zastupitelů. „Plánuji, že se v souvislosti s peticí ještě obrátím na zastupitele s otevřeným dopisem,“ sdělil Jaroslav Charouz. Zatím sesbírali petičáři tři sta šedesát podpisů.