Zastupitelé města chtějí přesunout činnost domova dětí a mládeže do prostor Felberovy základní školy. Odmítli totiž bezúplatný převod objektu DDM a OKM. Stavbu z roku 1988 nechtějí, protože by do ní museli investovat velké peníze. Ty na tento účel ale město zřejmě nemá. S tím se však nehodlají smířit lidé, kteří se o volnočasové aktivity nejen svitavských dětí starají. Sepsali proto petici. Chtějí zvrátit rozhodnutí svitavských zastupitelů. Ti v březnu jednomyslně odmítli převzetí budovy od Pardubického kraje.

„Dům dětí a mládeže by se měl přestěhovat na Základní školu Felberova do nynějšího bytu školníka, tj. do tři plus jedna, kde by ale činnost dětí nebyla reálně možná. V současné době DDM plně využívá osmnáct místností,“ upozornil zástupce petičního výboru Jaroslav Charouz. Ředitelka základní školy Eliška Hartmanová se k dané věci nechtěla podrobně vyjádřit. Sdělila však, že bude s městem, které je zřizovatelem školy, ještě jednat. Uznala, že by se přesun DDM do prostor na Felberově ulici jistě chodu základní školy dotkl.

Starosta Jiří Brýdl zatím petici oficiálně neobdržel, takže nemůže poskytnout oficiální stanovisko. Zastupitel a dlouholetý pracovník domu dětí Mario Kučera také zvedl v březnu ruku proti převzetí objektu. Přesto se ale domnívá, že by bylo škoda, aby město o budovu přišlo. Vznikla totiž přímo pro činnost dětí. „Doufám, že se celá záležitost znovu projedná. Bylo by škoda přijít o klubovny. Ovšem objekt je ve špatném stavu,“ sdělil Mario Kučera, který v domě dětí pracoval čtyřicet dva let a dodnes zde vede několik kroužků.

Během roku budovu DDM navštíví asi deset tisíc dětí. Dvě třetiny objektu, tedy bývalý okresní klub mládeže, ale již desetiletí chátrá. V části sídlí firmy v nájmu.

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní zaměstnanci DDM Svitavy i občané, kterým není lhostejné špatné rozhodnutí zastupitelů města o umístění DDM do náhradních nevyhovujících malých prostor budovy ZŠ Felberova Svitavy, žádáme prostřednictvím této petice o Váši podporu a hlas. Vy, kteří máte stejný názor na tento problém, Vás občany města Svitav a okolí (Březová nad Svitavou, Radiměř, Hradec nad Svitavou, Lačnov, Vendolí, Opatov, Opatovec, Koclířov, Javorník a další…) vyzýváme, abyste nám pomohli zachovat budovu Domu dětí a mládeže na Lanškrounské ulici č. 2071 pro mimoškolní činnost dětí a mládeže (projektováno a postaveno účelově jako středisko pro činnost s dětmi a mládeží a zájmové vzdělávání, obdobné jsou dva domy v Pardubicích). Od roku 1988 sídlí v 1/3 Dům děti a mládeže, ve 2/3 OKM. Tato část je zásluhou státu již 10 let devastována (částečně využita k pronájmům jiným subjektům) a mohla by být využita účelně pro děti a mládež jako kdysi. Prosím neotáčejte se k závažným problémům zády a pomozte!!!! Nejenže pomůžete svým dětem ale i sami sobě. Stvrďte toto své rozhodnutí a sympatie podpisem.

10. 3. 2010 totiž 25 zastupitelů odhlasovalo jednoznačně nepřevzít budovu DDM v hodnotě 17,5mil.Kč bezúplatně do správy majetku města Svitavy. DDM by se mělo přestěhovat na Základní školu Felberova Svitavy do nynějšího bytu školníka tj. 3+1, kde by činnost dětí nebyla reálně možná, když v současné době je v DDM plně využívá 18 místností.

Práce s dětmi a mládeží během roku je nezastupitelná, v DDM pracují i externisté, 35–40 pracovníků. Řada z nich pracuje bez odměny a ti, kteří jsou zaplaceni za to, že svůj volný čas (soboty i neděle) obětují dětem a dobrovolnou zájmovou vzdělávací činnost vykonávají s láskou, pobírají symbolickou částku 60,–Kč za hodinu. Není totiž pro děti únosné, z hledisek psychohygieny, aby kroužky vedli pouze a hlavně učitelé.

Během roku budovu navštíví téměř 10 tisíc dětí, mládeže a dospělých a stačí mávnutí proutku a budova bude nepotřebná, nepohodlná, zbytečná, neprospěšná a neúčelná. Naše příspěvková organizace je zřízena na základě školského zákona jako zařízení pro zájmové vzdělávání dětí a dospělých nyní ještě Pardubickým krajem a od 1. 1. 2011 Městem Svitavy.

Děkujeme.

Za petiční výbor: Mgr. Jaroslav Charouz, Vojanova 15, Svitavy,Miroslav Skočovský DiS., Městečko Trnávka 54,Jana Kučerová, Hradec nad Svitavou 512,Jiří Hábík, Větrná 3, Svitavy,Dana Macková, Bratří Čapků 3, Svitavy