Někteří starostové jeho návrh ještě neviděli.Změny v dopravě zasáhnou i svitavský okres. Odborníci již připravují začlenění regionu do Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje. Měl by začít fungovat od červnových změn jízdního řádu. Zatím probíhají jednání s Českými drahami, na zástupce obcí ještě nedošlo.

„K integraci svitavského a orlickoústeckého okresu do integrovaného dopravního systému Pardubického kraje je zpracovaná realizační studie. Ta čeká na posouzení pracovníky oddělení dopravní obslužnosti, případně nově vybraného organizátora veřejné osobní dopravy,“ sdělil Jiří Sádovský z odboru dopravy krajského úřadu. Návrh rovněž musí posoudit dopravci a obce. Se zastupiteli ale ještě zřejmě nikdo nejednal. Přesto zástupci kraje předpokládají, že jim na zapracování připomínek budou stačit čtyři měsíce. Integrovaný dopravní systém začne pravděpodobně fungovat k následujícím plánovaným změnám jízdních řádů, tedy 13. června.

„Zatím nám žádný návrh nikdo nepředložil,“ řekl starosta Svojanova Josef Gracias. Zajištění dopravní obslužnosti je pro obyvatele městysu a okolních obcí velmi důležité. Do nejbližšího města to mají totiž třicet kilometrů. „Čtyři měsíce je velmi krátká doba. Obvykle změny na jednotlivých spojích řešíme s dopravci zhruba rok dopředu. A jestliže všichni přijdou s připomínkami, bude velmi složité je skloubit,“ domnívá Josef Gracias. Podle něj se tato záležitost nedá řešit direktivně od stolu.

Dva systémy

Se zavedením integrovaného dopravního systému již mají zkušenosti na Jevíčsku. Tamní oblast je totiž poslední zónou dopravního systému sousedního Jihomoravského kraje. „Odborníci za Pardubický kraj s námi ještě vůbec nejednali. Ani písemný návrh nemáme k dispozici,“ sdělil starosta Jevíčka Roman Müller. Uvádí, že v době, kdy se region začleňoval do IDS Jihomoravského kraje, probíhala intenzivní jednání. „Probírali jsme spoje, jejich návaznosti alespoň pětkrát nebo šestkrát,“ vzpomíná Roman Müller. Krajští úředníci ale slibují, že se zástupci Jihomoravského kraje, případně koordinátorem, bude jednat zhotovitel studie.

Dopravci se na změnu připravují. „Rozšíření IDS není problém. Jsme připravení,“ říká Václav Kořínek, ředitel poličské dopravní společnosti. Také Michal Štěpán z Českých drah potvrdil, že k rozšíření IDS připravují informační letáčky. „Až bude odsouhlasený termín, neprodleně je dáme do tisku, aby se k cestujícím dostaly včas,“ uvedl Michal Štěpán. Integrovaný dopravní systém v Pardubickém kraji zatím funguje v okresech Pardubice a Chrudim.