„Když k nám přijedou architekti, ptají se, proč máme na náměstí les,“ říká starosta Březové nad Svitavou Martin Kiss. Nový projekt na úpravu počítá proto s rozsáhlým kácením stromů. Nahradí je typickou městskou zelení.

„V minulosti neexistovala ucelená architektonická koncepce náměstí, a tak se sázelo, jak zrovna koho napadlo. Při obnově vysázíme menší stromy s kulovitým tvarem koruny,“ prozrazuje Kiss. „Počítáme s nevolí starších lidí. Oni ty stromy sázeli, vyrůstali s nimi. Budou mít pocit, že přijdou o část života.

Věříme ale, že je přesvědčíme. Náš záměr historickému náměstí výrazně prospěje,“ dodává březovský místostarosta Martin Švancara. Obnova náměstí začne pravděpodobně už na začátku příštího roku. Jako první zmizí přestárlé kaštany, které jsou pro občany nebezpečné.