Ve středu 22. dubna jim starosta Jaroslav Martinů v prostorách historické radnice zodpověděl dotazy, které se týkaly poličských památek. „Na studenty čekala prohlídka rodné světničky a Centra Bohuslava Martinů a hradeb. Návštěva skončila na hradě Svojanově,“ uvedla Naděžda Šauerová z městského úřadu. Praktickou exkurzi uspořádali pedagogové z Vysoké školy ekonomické a Karlovy univerzity.