Jednání předsedali oba hejtmani krajů. Pozvaní byli také starostové dotčených obcí. „Na schůzce zaznělo přesvědčení zástupců obou krajů, že stávající optimalizaci dopravy lze označit za nepodařenou. Společně se shodli na tom, aby dopravní obslužnost byla nastavená tak, aby co nejlépe pokryla potřeby občanů Olomouckého a Pardubického kraje," uvedla mluvčí Moravské Třebové Dagmar Zouharová.

Účastníci setkání se také dohodli, že přeshraniční spoje musí na sebe navazovat, jinak by to bylo plýtvání penězi. Kraje se shodly na padesátiprocentní úhradě nákladů této dopravy, a to jak autobusové, tak i železniční. „Atmosféra jednání působila pozitivně. Přítomní starostové, jichž se tento problém nejvíce dotýká, odcházeli z jednání spokojení," informoval moravskotřebovský starosta Miloš Izák.

Všichni dostali pozvání na prezentační jízdu vlakem na 19. října ze Skalice nad Svitavou do České Třebové. Příjezd do Moravské Třebové je zhruba v 15 hodin. „Spoj byl ukončený před několika lety. Rýsuje se ale možnost znovuobnovení vlakové přepravy z Moravské Třebové do Chornice a dál do Skalice nad Svitavoui firmou Arriva, a to bez dotace kraje na vlastní podnikatelské riziko," dodala Dagmar Zouharová.