Chci poděkovat bratránkům a lékařům z Poličky a Litomyšle za záchranu mého života.

Dále i lékařům v Pardubicích, IKEMU Praha a zaléčení v Poděbradech.

Viděl jsem v televizi příběh podobný mému. Děkovali tam městskému policistovi z Prahy za oživení člověka. Chtěl jsem pro bratránky uspořádat sraz v hospodě v Borové, abychom se nepotkávali jenom na pohřbech. Jenže co osud nechtěl, zkolaboval jsem.

Děkuji dvěma mým bratránkům Slávkovi Lejhancovi ze Sádku a Josefu Nunvářovi z Oldřiše a záchranářům z Poličky, lékařce Slezáčkové. Resuscitovali mě po telefonu a převezli pak na JIP do Litomyšle. Další díky patří dceři mojí ženy Janě Brychtové z Morašic, která se o mne starala po psychické stránce v nemocnicích a informovala moji rodinu. Dneska jsem po trojnásobném by-passu v IKEMU v Praze a léčení v Poděbradech v pořádku.

Můj příběh se stal letos 22. září.

Jan Hendrych, Morašice