Projekt na ZŠ Riegrova byl rozsáhlý a stál zhruba 60 milionů korun. Půda se proměnila v nové čtyři učebny, a to pro přírodovědné a polytechnické předměty, pro cizí jazyky a pro výuku výpočetní techniky. Díky novému výtahu je škola bezbariérová. Výuku dětem zpestří nové moderní pomůcky za zhruba 1,6 milionu korun.

Škola nakoupila dřevěné stavebnice, robotická lega a roboty na solární pohon, resuscitační model k nácviku první pomoci. V základní škole T. G. Masaryka investovali šest milionů korun. Z bývalého školnického bytu vzniklo zázemí pro poradenské pracovníky a dvě nové učebny. V jazykové dílně je pro každého žáka připraven na výuku notebook.

Druhou učebnu děti využijí při přírodních vědách pro interaktivní výuku v hodinách fyziky či chemie. Na oba projekty získalo město miliony korun z Evropské unie. Díky přestavbě na ZŠ Riegrova jsou dnes ve Svitavách již čtyři základní školy bezbariérové.