Otázkou však je, zda na se jim podaří získat dotaci. Pokud totiž neuspějí, nastane otázka, zda do něho dá město vlastní peníze a nebo upře síly jiným směrem.

V současné době je vypracovaná studie, jejímiž autory jsou architekti z Brna. Vizualizace, jak by se jednou mohla Knížecí louka nedaleko centra města proměnit, jsou svěží a stylové. Stezka pro bruslaře ve městě a okolí chybí. Dominantou areálu se má stát tzv. vyhlídka, kde radní počítají s občerstvením. Objekt je v plánech zakreslený v kombinaci dřeva a skla. „Projekt má dvě části. Tou první je stavební a druhou zeleň. Areál chceme totiž pojmout koncepčně, takže počítáme i s ramenem Třebůvky, kde bychom rádi vytvořili jakési ostrůvky pro odpočinek. Louka je navíc záplavová zóna, proto jsme trochu limitovaní a veškeré zázemí směřujeme do jednoho místa,” sdělil Pavel Brettschneider, místostarosta Moravské Třebové.

V areálu Knížecí louky vzniknou čtyři okruhy o délkách osm set, sedm set, čtyři sta a tři sta metrů. Uživatelé si tak budou moci zvolit užívání a kombinování okruhu podle vlastních potřeb a kondice. Stezka bude široká tři metry a projekt počítá i s jejím osvětlením a samozřejmě speciálním povrchem, který nebude v mokru klouzat. Dominantou je tzv. vyhlídka. Zatím je ve studii zakreslená jako prosklená budova, ale zda to tak skutečně bude, radní ještě jednají. „Do objektu jsme naplánovali kiosek, posezení, sociální zařízení. A vyhlídka to skutečně bude, protože z Knížecí louky bude krásný výhled na celou louku, rozhlednu Pastýřku a Křížový vrch. Vedle budovy vznikne lanové centrum. Na druhou stranu ale nebude kvůli hygieně v areálu pískoviště, možná ale vytvoříme plac pro pétanque nebo nějaké podobné hry,” přibližuje Pavel Brettschneider. Přiznává, že by chtěl do projektu ještě zapracovat některé prvky pro aktivity seniorů. Ty už mají například ve Svitavách na stadionu, jde o speciální pedály na procvičení a další prvky.

Zeleň na louce čekají úpravy a částečné dosázení. Prostor in-line stezky naváže na značené cyklostezky a stane se jejich součástí.

Radní navíc zvažují umístění kamery a instalaci dvou stojanů na vodu.

Moderním sportem v současné době jsou nejen kolečkové brusle, ale také skate. V Moravské Třebové sice takový prostor mají, ale už jen několik dní. „Železné překážky na parkovišti nedaleko úřadu na Olomoucké ulici už nevyhovují předpisům, takže je musíme z bezpečnostních důvodů odstranit. Máme však zpracovaný projekt areálu Jevíčská, který navazuje na Knížecí louku, a tam s rampami počítáme. Zatím však nevíme, zda bude realizovaný. Čekáme totiž na dotační titul,” dodal místostarosta.

Ani stavba Knížecí louky není zcela jistá. Pokud město nedostane dotaci, bude stát před zásadním rozhodnutím. Dát peníze do areálu pro volný čas, nebo do opravy silnic?

Knížecí louka

Knížecí louka se nachází na jižním okraji Moravské Třebové. Území má rozlohu přibližně 10,5 hektaru a téměř celé leží v záplavové oblasti. Na louce se v současné době nachází neobhospodařovaný travní porost a okolo potoku stromy různého stáří. Nyní nemá louka v podstatě žádné využití. Jen v severním cípu se nachází hřiště, kam chodí děti z místní školy. Projekt zahrnuje nejen stezku pro bruslaře, ale také vytvoření plochy pro konání kulturních akcí, koncertů, cirkusů, a to na místě stávajícího hřiště. Předpokládané náklady na realizaci projektu jsou zhruba 15 milionů korun.