Na konci června je čeká navíc speciální zápis do školy, který nařídilo Ministerstvo školství. Některé děti mají za sebou děsivé zážitky z války na Ukrajině a i to se odráží na jejich chování. Jedna holčička ráno pláče a těžce se loučí s maminkou. Jiný chlapeček sedí tiše v lavici a jen pozoruje okolí. Nemluví. Co prožil, nikdo ve škole netuší.

Kira sedí ve druhé třídě v lavici s Kristýnkou, před sebou má kuličkové počítadlo. Dvě druhačky, ale rozdíl ve vědomostech je velký. „Neumí počítat jako naši druháci. Mám ve třídě devítileté a desetileté Ukrajince, desetiletý zvládne do stovky, devítiletý ne,“ říká učitelka Marie Ropková. Kira pochází z Kyjeva. Ve třídě v Dolním Újezdu už našla několik nových kamarádek. „Ve škole je to super. Na Ukrajině jsem chodila do druhé třídy a i tady už mám kamarádky Kristýnku, Marušku, Miri, Terezku nebo Juditku. Nejvíc mě baví matematika, výtvarka a muzika je super,“ směje se Kira.

V zadní lavici sedí drobná holčička s chlapcem, ti původně nastoupili do třetí třídy, ale učivu nestačili. „Vidíme velký rozdíl ve vědomostech mezi dětmi, které přišly z měst, a těmi, co pocházejí z venkova. Na Ukrajině mají povinnou školní docházku jedenáct let, ale vidíme, že nějaké absence zřejmě moc neřeší. Někteří starší žáci se tady zapsali do školy, ale nechodí. Jejich docházka není úplně ideální,“ vysvětluje ředitel školy Jan Sigl.

Újezdská škola přijala sedmnáct ukrajinských školáků a jedno dítě nastoupilo do místní mateřské školy. Každé ráno se děti schází ve své třídě, kde vedle sebe sedí prvňáčci, páťáci i deváťáci. Společně se učí český jazyk. „Vyučuje je ukrajinská učitelka, která do Čech přišla asi před dvěma lety a žije v Poličce. Děti se učí základy češtiny, protože znají jen azbuku, musí se naučit i českou abecedu. Aby nebyly izolované od našich žáků, tak od prvního dne chodí do tříd na výtvarnou a hudební výchovu, tělocvik a angličtinu. Postupně taky na matematiku,“ dodává Sigl.

Naučit se nový jazyk je pro ukrajinské děti těžké. Na tabuli mají namalovanou postavu, vedle mísu s ovocem a učí se základní slovíčka. „Je to složité, ale nějak to zvládáme. Česky z nich neuměl nikdo. Některé to baví, některé ne. Zajímá to spíš mladší děti, ale zapojují se i starší,“ přibližuje výuku ukrajinská učitelka Alyna Vasilenko.

Síť všeobecně vzdělávacích institucí na Ukrajině je utvářena s přihlédnutím k demografické, etnické a sociálně-ekonomické situaci na úrovni vzdělávání. Všeobecné vzdělávací instituce jsou rozdělené do tří stupňů a mohou fungovat integrovaným způsobem nebo nezávisle.

Vzdělávání na střední všeobecné škole začíná ve věku šesti nebo sedmi let. Všeobecné střední vzdělání je povinné a získává se na různých typech vzdělávacích institucí, zejména na střední všeobecné škole.

Má tři stupně:

I - základní škola (1. - 4. ročník), poskytuje základní všeobecné vzdělání,

II - základní škola (5. - 9. ročník), poskytuje základní všeobecné střední vzdělání,

ІІІ - vyšší škola (stupně 10–11), poskytuje úplné všeobecné střední vzdělání.

Právě jazyková bariéra je ten největší problém při výuce ukrajinských dětí. „Jazykovou bariéru se snažíme intenzivním kurzem češtiny zlomit,“ tvrdí ředitel. Někteří učitelé si oživili základy ruštiny a pomáhají si taky mobilní aplikací s překladačem do ukrajinštiny. „Česky umí děti zatím jen dobrý den. Pomáháme si ruštinou, tu si ještě pamatuji ze školy,“ říká učitelka druháků.

Podobné je to v první třídě, kam chodí čtyři ukrajinské děti. „Dorozumívám se s nimi směsicí češtiny, ukrajinštiny, ruštiny a pantomimou. Rusky rozumí dobře, některá ukrajinská slova najdu na googlu,“ dodává učitelka Ludmila Krásná.

Učitelé si taky musí zvyknout na to, že na Ukrajině mají opačný systém známkování a jednička je u nich pětka. Ale to je ten nejmenší problém.

Otázka taky je, jak dlouho ukrajinské děti ve škole v Dolním Újezdu zůstanou. Každopádně škola pro ně chystá na červen speciální zápis do školy. „Je jasně dané rozmezí, kdy se zápisy mají uskutečnit. Každá škola musí vypsat speciální zápis pro ukrajinské děti. To je nová povinnost nařízená Ministerstvem školství,“ uzavírá ředitel Sigl. České děti tak ve škole v Dolním Újezdu zamíří k zápisu příští týden, ukrajinské až 28. června.