Přímá linka mezi Moravskou Třebovou, Jevíčkem a Brnem by lidem z regionu značně ulehčila cestování za prací nebo do škol v Brně. Zatím je ale jenom na papíře.

„V říjnu jsme podali žádost o vydání licence na provoz linky Moravská Třebová – Velké Opatovice – Boskovice – Brno, kterou jsme plánovali začít jezdit od 10. prosince 2023. Pardubický kraj nám licenci jednou vrátil k doplnění a nakonec zcela zamítl. Tvrdí, že trasa je nedostatečně popsaná, ačkoliv z popisu ulice po ulici včetně zastávek je jasně pochopitelná,“ sdělil Tomáš Studený, zástupce dopravní společnosti Retrobus Prostějov. Společnost už zajišťuje přímé spojení z Moravské Třebové do Olomouce a také z Moravské Třebové do Hradce Králové.

Více informací o neúspěšném dopravci najdete ZDE

„Inkriminovaná linka Moravská Třebová – Velké Opatovice – Boskovice – Brno nijak ani ve svém záměru nekonkuruje linkové dopravě, kterou objednává a zajišťuje Pardubický kraj. Zároveň se kraj nijak finančně na provozu linky nemá podílet,“ doplnil Studený. Jejich linky jedou v komerčním režimu, tedy bez dotací, jejich spojení neuznává tarif IREDO.

Psali jsme před měsícem:

Ilustrační foto.
Kraje se domluvily. Z Jevíčka je cesta do Brna rychlejší

Pardubický kraj se udělení licence zásadně nebrání, ale soukromý dopravce musí splnit všechny náležitosti. A to se podle kraje vloni na podzim nestalo, proto došlo k zamítnutí žádosti. „Dopravce měl chybu v žádosti o udělení licence. Krajský úřad ho vyzval k opravě, ale opět v jeho doplněné žádosti byla chyba. Nezbylo nám nic jiného než zastavit řízení. Žadatel se mohl proti rozhodnutí o zastavení řízení odvolat, ale neučinil tak,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Starostové Moravské Třebové, Jevíčka nebo Velkých Opatovic neměli o záměru soukromníka žádné informace.

„Je škoda, že se k nám nabídka nedostala při přípravě. Byli bychom za ni rádi a určitě ji podpořili. Se starostkou Velkých Opatovic jsme se shodli, že se k jednání s Retrobusem vrátíme. Pokud potrvá jeho zájem a kraj bude se společností jednat,“ řekl starosta Jevíčka Dušan Pávek. Od prosincové změny jízdních řádů sice došlo ke zlepšení spojů z Jevíčka do Brna, ale přímé linky i tak chybí. „S krajem jsme se domluvili na prodloužení spojů, které končily ve Velkých Opatovicích. Cestující nastoupí v Jevíčku, v Rájci Jestřebí přestoupí na vlak a dojedou do Brna a stejně pak zase zpátky. Je to velké zlepšení, protože odpadl přestup ve Velkých Opatovicích,“ vysvětlil Pávek. Přímý autobus do Brna jezdí z Jevíčka pouze jeden ráno a odpoledne kolem třetí hodiny se vrací.

Auta "pravých" Slovanů v Litomyšli a posměvačné vzkazy okolojedoucích řidičů
Jak to parkuješ?! "Pravým" Slovanům policie zula botičky, ti z Litomyšle zmizeli

Zájem o přímou linku do Brna byl velkým překvapením i pro radní v Moravské Třebové. „Škoda, že za námi soukromník nepřijel předem, aby to s námi probral. Spojení na Brno je v současné době hlavně vlakem. Autobusem jedou lidé do Svitav a odtamtud do Brna vlakem,“ podotkl starosta Moravské Třebové Pavel Charvát. Přímá linka ze Třebové do Brna v minulosti jezdila, ale skončila i proto, že o ni nebyl mezi cestujícími takový zájem. „Po té lince z nostalgie prahne spousta seniorů. Je otázka, kdo by tím autobusem jezdil. To je dvouhodinová výletní cesta,“ dodal Charvát.

Z Jevíčka nyní jezdí autobusy každý pracovní den v 5, 6, a 8 hodin. Studenti i ostatní cestující se tak v klidu dostanou do škol a dalších institucí v Brně. Z Rájce-Jestřebí odpoledne odjíždějí spoje v 15, 16 a 18 hodin směr Jevíčko.