Začátkem března přijedou zahradníci z brněnské firmy sa osadí prostor herními prvky. Další úpravy a práce na zahradě mateřského centra budou následovat.

(jp)