Chystají například spuštění webu v nové podobě. „Měl by více odrážet veškeré aktivity v obci včetně pravidelné aktualizace," uvedl starosta Martin Olbrich. V plánu mají také úpravy nátoků do dešťové kanalizace a drobné úpravy odtokových poměrů na místních komunikacích, které jsou ve vlastnictví obce. V loňském roce v Jarošově provedli rozsáhlou opravu vodovodu, který si jako vlastník obec provozuje sama. „Náklady na opravu dosáhli bez jedné koruny pěti milionu korun," uvedl starosta Martin Olbrich.