Děti ze škol si zasoutěží v Moravské Třebové už podruhé. Záštitu nad soutěží převzal starosta města MILOŠ IZÁK.

Co všechno dělá město pro sport, pro sportování dětí?
Významně podporujeme sportování dětí a mládeže, protože sport  je nejlepší prevencí před kriminalitou a protispolečenskými jednáními.  Nechci, aby to znělo jako fráze, ale opravdu to takto vnímáme a cítíme. Naše město podporuje sportování všeobecně a chceme tento trend udržet i do příštích let. Sportovní oddíly Slovanu Moravská Třebová, kde je řádově tisíc tři sta členů,  dostávají jednak finanční dotaci. Také se staráme o sportoviště, až na výjimky, jsou v majetku města. Sportovci se v podstatě nemusejí o nic starat.

Které sportovní oddíly mají v Moravské Třebové přesilu?
Silný je oddíl hokeje, kopané, lyžařů, dokonce máme i travní lyžování. Z Moravské Třebové je šéf travního lyžování České republiky.  Dále máme oddíly tenisu, stolního tenisu, cyklistiku, atletiku. Atlety reprezentují naše město ve druhé lize, což je úžasné. Jsou to bývalí žáci  základní školy Palackého, kde je  k dispozici pěkný sportovní areál.

Proč je důležité děti ve sportování podporovat?
Pohyb je důležitý pro jejich další rozvoj. Je všeobecně známo, že nejmladší generace jsou pohybově méně aktivní.  Nemusí být každý výkonnostní sportovec, ale je dobré, aby se děti a mládež uměli hýbat, aby se uměli ke všemu postavit.  Je to i záležitostí jejich životního stylu. Vztah k pohybu je potřeba v dětech pěstovat od malička, v rodinách, ve školách, všude.  Vím to podle sebe. Sportuji celý život. Neumím si představit, že bych se měl najednou přestat hýbat.

Jakému sportu jste se věnoval?
Věnoval jsem fotbalu, částečně atletice. Poté, co jsem zanechal fotbal, jsem se pustil do tenisu.  Stále mě to motivuje, abych hrál.

Proč jste se zapojili do projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)?
Nad OVOV jsme nepřemýšleli, brali jsme to jako výbornou akci pro děti po sportovní stránce. Je dobrý  i pro reprezentaci města.