Povolanci, branci se poznávali. Srazy se pravidelně konaly u opatovského Černého rybníku. Poté se odvedenci vydali do základní vojenské služby. Tam se z mládenců stávali konečně chlapi. Další životní etapou většiny z nich bylo založení rodiny. „Morálka byla podle mého názoru jistě mnohem lepší než v dnešní době,“ domnívá se Josef Juřík.

K vesnickým odvodům patřily odnepaměti také hudba a květiny. Dvě kytice měli v klopě saka odvedenci a jednu ti, které vojna minula. Dodnes se v obcích ve svitavském okrese vzpomíná, jak dříve obcházela dechová kapela s chlapci jejich domy a zpívalo se až do večera. Někde se dokonce konala taneční zábava. Odvody byly až do nedávna součástí kulturního dění obce.

Muži prožívali během vojenské služby mnohdy těžké chvíle, hlavně v období druhé světové války. Přesto většina z nich dodnes ráda vzpomíná na dobré přátele z vojny. Na službu vlasti si většinou uchovali pěkné vzpomínky.