Prosíme a vyzýváme naše čtenáře, aby zapátrali ve svém archivu a donesli či zaslali k nám do redakce na email:

iveta.nadvornikova@denik.cz fotografie právě z tohoto tehdy velice populárního veselí. Dobové meze se nekladou, a tak uvítáme fotografie podnikových oslav i firemních večírků nejen z nového tisíciletí, ale především z doby dlouho před pádem komunistického režimu…