„Přišla jsem dědečkovi a babičce očistit hrob a přinesla dva malé věnce, aby věděli, že na ně stále myslíme a nosíme je ve svých srdcích,“ prozradila Radmila Jandová, která se na velikonoční neděli vypravila na hřbitov v Morašicích.
Květiny a svíce se o Velikonocích objevily na řadě hrobů. Svým předkům jsme tak vzkázali: Vzpomínáme na vás.

(ref)