Přes dvacet let se s uznávaným střelcem přátelil také Bohumil Kalivoda z Litomyšle. „Poprvé jsme se potkali při zkouškách z myslivosti v roce 1974. Působil mimo jiné jako předseda střelecké komise ve svitavském okrese. Zasloužil se o výstavbu střelnice v Moravské Třebové a Litomyšli,“ říká Bohumil Kalivoda.

Právě jemu Pavel Coufal odkázal čtrnáct dní před svou smrtí podrobnou kroniku, v níž zachytil perličky ze spolkového života myslivců v Litomyšli a stavy zvěře. „Nenechal jsem si ji a předal ji okresnímu mysliveckému spolku, kde je k nahlédnutí,“ dodává Kalivoda.