Ochránci přírody budují ve městě lokální biocentra. Tato část krajiny umožňuje trvalou existenci a rozmnožování rostlin a živočichů. Biocentra propojí biokoridory.

V Moravské Třebové se nacházejí takové lokality hned tři. „Jedná se o Knížecí louku, Udánky a Na předměstí. Čím je biocentrum stanovištně pestřejší, tím více druhů organizmů v něm může žít. V tomto ohledu je na tom nejlépe lokální biocentrum Udánky. Zahrnuje lesní stanoviště, mokřady s vodními plochami i luční enklávy s dřevinami,“ přiblížil Antonín Cedzo z moravskotřebovské radnice. Biocentrum se nalézá na ploše asi tři hektary. Jeho součástí je rovněž areál základní organizace Českého svazu ochránců přírody.

V lokalitě se nachází vzácné druhy rostlin a živočichů. „Při průzkumu jsme zjistili, že tu žije padesát druhů obratlovců a sto osmdesát druhů rostlin. Počet bezobratlých je několikanásobně vyšší. Zaznamenali jsme tady výskyt čápa černého, ledňáčka nebo střevlíka fialového. Jsou tu rovněž zákonem chránění brouci,“ vysvětlil Antonín Cedzo. Pro návštěvníky již ochránci chystají také informační panel. Instalují ho do konce roku.
Vandalové ovšem objevili už i biocentrum. Zničili tu lavičky. Stejně jako na nové rozhledně rozbili tabulky.