Žáci Základní školy v Morašicích, kteří ve svém volném čase vytváří časopis Třesk, se společně s vedoucími projektu v sobotu sešli v areálu táborové základny pionýrské skupiny Marie Sedláčkové v Budislavi. Zde strávili dva dny naplněné různými aktivitami spojenými s novinářskou činností. Kromě toho, že se naučili, jak získávat informace a jak s nimi pracovat, dostali také možnost strávit svůj čas s několika zajímavými lidmi. Prvním z nich byl Petr Svatoš, reprezentant České republiky ve stolním tenise, který je již několik let na invalidním vozíku. Odborné vzdělání týkající se tvorby článků a komunikace s handicapovanými lidmi poté děti získaly od Sylvy Horákové.

„Cílem našeho projektu je především oddělit neviditelnou bariéru v komunikaci mezi zdravými a handicapovanými lidmi. Společnost je podle mého názoru v poslední době nastavena takovým způsobem, že každý myslí pouze na sebe. Tomu se náš projekt snaží zabránit. Je důležité pomáhat druhým a docílit komunikace bez předsudků," uvedla vedoucí projektu Ilona Holomková, která s tímto nápadem přišla. Neváhala ve své snaze oslovit veřejnost a tak mohl být její projekt realizován za podpory programu Think Big.

Druhou částí a zároveň výsledkem projektu bude speciální vydání časopisu Třesk. Tento časopis bude obsahovat články mladých redaktorů, kteří tak zprostředkují například jejich názory nebo rozhovory s handicapovanými lidmi a jejich blízkými. Speciální vydání žáci rozšíří mezi širokou veřejnost na Litomyšlsku. Pokusí se tak dostát mottu projektu a „zlepšit komunikaci mezi zdravými a handicapovanými lidmi".

BARBORA KOŠŇAROVÁ