Výzkum probíhá pod odbornou garancí pracovníků brněnského Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

„Provedli jsme terénní odkryv na ploše pět krát dva metry, který je umístěn tak, aby postihl průběh příkopu zjištěného záchranným výzkumem. Postupujeme podle metodiky, která byla vyvinutá na půdě Akademie věd badatelským týmem doktora Komoroczyho. a byla testována na dalších římských táborech na jižní Moravě," objasňuje archeolog Marek Vlach.

Archeologové se nyní ručně, po mechanických vrstvách, prokopávají sondou až na podloží. Z jednotlivých vrstev odebírají vzorky na plavení, které mohou, podle Marka Vlacha, poskytnout potřebný datovací materiál.

„Jde hlavně o zuhelnatělé zbytky rostlin nebo zuhelnatělé dřeviny. Ty mohou vypovídat o tom, jaký zde byl v době zániku tábora biotop. A rovněž i o tom, co a k čemu Římané využívali. Příkop ale není ideální kontext. Vhodnější jsou pece, které se zde také našly. Těchto pecí jsme odkryli celou řadu na římských táborech na jižní Moravě. Jsou z nich vynikající data. Poskytují ideální nálezový kontext, obsahují totiž jen to, co se tam nacházelo v okamžiku zániku, proto jsou vhodné na C14 datování," upřesňuje Marek Vlach.

Další vzorky, které archeologové z profilu odebírají, poputují do laboratoří na geofyzikální a geochemické analýzy. „Všechna tahle data mohou poskytnout informace o tom, jakých způsobem došlo k zasypání příkopu. Jestli byl zaházen při odchodu samotnými Římany nebo se postupně zanesl sedimenty", dodává Marek Vlach. V rámci výzkumu proběhne rovněž nové geofyzikální měření. Výsledky toho předchozího očekávání archeologů nenaplnily.

Archeologové budou na lokalitě pracovat až do konce týdne. Poté budou následovat laboratorní analýzy, které by měly přinést zpřesněné výsledky. Na jejich základě bude rozhodnuto o dalším postupu.