„Novou vyhláškou zajistíme, že do sta metrů od veřejných budov nebudou žádné výherní automaty. Celou záležitost teprve projednáme,“ přibližuje starosta města Josef Ošťádal plánované nařízení. Pracovníci finančního odboru města již provedli předběžná měření.

„Opatření se dotkne také podniků, které se nacházejí mimo centrum,“ popisuje rozsah vedoucí odboru Dana Buriánková. Zároveň dodává, že jednání se uskuteční až koncem října. Teprve poté zastupitelé vyjádří svůj názor na chystané omezení.

Ředitelka Základní školy v Kostelní ulici Jaroslava Skácelíková by uvítala zrušení automatů v celé Moravské Třebové. „V minulosti jsme u nás zaznamenali případy několika žáků z vyšších ročníků, kteří v hernách trávili čas mezi volnými vyučovacími hodinami. Malé školáky zase lákají zvuky a barevná světýlka,“ přiklání se k názoru městské rady Jaroslava Skácelíková.

Pokud radní návrh odsouhlasí, obyvatelé historického centra se po dlouhých létech dočkají klidného spánku.xx