„Základem výstavy Vivat Grácie jsou rekonstrukce evropských renesančních oděvů z Francie a z Itálie, doplněné o historické i novodobé lidové kroje, které propojuje společná symbolika, nebo tradiční vzory textilií. Nedílnou součástí výstavy a exponátů jsou také velkoformátové umělecké fotografie,“ uvedla kastelánka Zdeňka Kalová. 

Pro zámek v Litomyšli, památku UNESCO, se podařilo navrhnout koncepci, která zahrnuje třeba oděvy z kraje pod Svatým Antonínkem či z Vlčnova, jehož Jízda králů je rovněž zapsána na seznam nehmotného světového dědictví UNESCO.

Příběhy v oděvech

„Rozmanitost, se kterou forma oděvu dovedla odlišit jednotlivé epochy, národy i letopočty, existuje taktéž v rámci jedné doby, mezi jednotlivými lidskými případy a osudy,“ uvádí ve svých Záznamech výtvarník Josef Kaplický. Oděv se tak stává nositelem příběhu. „A právě příběhy vtisknuté do podoby slavnostních a tradičních oděvů napříč svou historií mají o čem vyprávět i v současnosti zejména proto, že se dotýkají přímo podstaty lidského života a osudu,“ dodala kurátorka výstavy Kristýna Petříčková. V doprovodu poezie Sonetů Williama Shakespeara s texty lidových písní dává tvorba Kristýny Petříčkové nahlédnout pod povrch oděvu samotného blíž k základům lidského bytí.
Záštitu nad výstavou přijala architektka Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu, a ministr kultury. 
Prohlídky výstavy Vivat Grácie jsou součástí prohlídek reprezentačních sálů zámku v Litomyšli v prohlídkovém okruhu A. (zk, ik)
Foto: archiv zámku

KRISTÝNA PETŘÍČKOVÁ
Centrem zájmu autorky je krása historického a tradičního oděvu, ve kterém vidí obdivuhodnou propracovanost, nadčasovost a trvanlivost tradiční oděvní kultury pevně spjatou s vysokou estetickou úrovní. Právě rekonstrukce je chápána jako nástroj zkoumání prvků oděvní kultury, která je důležitým procesem z hlediska mezigeneračního předávání kultury. Kristýna Petříčková vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a Vysokou uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Působí jako pedagog a vedoucí ateliéru Design oděvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde vyučuje historii odívání, ateliérovou výuku, technologii a rekonstrukce oděvů, které jsou inspiračním zdrojem pro tvůrčí práci studentů. Podílí se na výzkumných projektech zabývajících se tradičním oděvem. 
Tvoří pod vlastní oděvní značkou YNA.