Projekt mapuje vybrané stránky života ve městech Pardubického kraje před rokem 1989.

Litomyšl je na panelech hojně zastoupena díky pozornosti, kterou už před deseti lety věnoval konci normalizačního dvacetiletí historik litomyšlského Regionálního muzea Martin Boštík.

Pozoruhodné jsou především jeho postřehy k undergroundu, které se na výstavě rovněž objevily. Litomyšl je posledním zastavením výstavy na Svitavsku.

Mezinárodní recepce na česká ambasádě.
Studenti ze Svitavska chystali recepci v Paříži