Okresní soud ve Svitavách je nejrychlejší u nás ve vyřizování trestních věcí. U občanskoprávních mu patří pomyslné stříbro v rámci východních Čech.

„Kdyby nebylo pracovitých soudců, takové výsledky nemáme. Je to ale ovlivněno i méně složitými a časově náročnými kauzami," sdělil předseda svitavského soudu Bohumil Kotala. Připouští přitom, že se občas řeší i komplikovanější věci.

Zabírají čas

„Nejsložitější jsou případy hospodářské kriminality," zdůraznil předseda soudu. Soudce totiž musí prostudovat stovky i tisíce účetních dokladů, znaleckých posudků z oboru ekonomiky. „Navíc obžalovaní nemají zájem, abychom věc projednali. Nechodí k líčení, vyhovuje jim stav, jaký je před vydáním rozhodnutí," popsal soudce Kotala. Čím to tedy je, že se svitavským soudcům daří řešit kauzy rychleji než ostatním?

Rozvrh práce

„Máme rovnoměrně rozdělené soudní kauzy. Záleží také na erudovanosti a šikovnosti každého soudce," vysvětlil předseda Kotala. Nejvíce případů, které řeší svitavský soud, se týká obecné kriminality. Obžalovaní se u soudu proti rozsudku příliš často neodvolávají. „Je to v deseti až dvaceti procentech případů," odhaduje Bohumil Kotala. Svitavský okresní soud pracuje rychle, soudci zbytečně případy nezdržují, a tak se umísťuje už několik let na prvních příčkách v rychlosti vyřizování trestních případů i občanskoprávních sporů.