Lokalita je vyhlášena přírodní památkou a zařazena na seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Sněženky patří mezi ohrožené druhy a jsou v přírodě zákonem chráněné ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích. „Trhání sněženek lze chápat jako porušení zákona. Sněženky jsou ve Vysokém lese předmětem ochrany,“ uvedla Eva Veverková z ministerstva životního prostředí. Lidé se tak těší jenom pohledem na záplavu bílých květů. „Trhání chráněných rostlin je nedovolený zásah do přirozeného vývoje,“ sdělila Michaela Cermanová z České inspekce životního prostředí. Lidem, kteří si z lesa odnesou tyto jarní květiny, hrozí od pracovníků inspekce až desetitisícová pokuta. Pokud rostliny zničí nebo způsobí jejich úhyn, mohou inspektoři uložit postih až ve dvojnásobné výši. V případě, že se na chráněné rostliny vypraví firma nebo podnikatel, hrozí pak až dvoumilionová sankce.

„Prodej bílých drobných kvítků však není protizákonný,“ vysvětluje Kamila Juhaňáková z České obchodní inspekce. Rostliny, které vypěstují lidé na zahradách, mohou prodejci klidně nabízet.