Litomyšlský měšťan Martin Kabátník v něm zachycuje zážitky a poznatky z cesty do Jeruzaléma, Svaté země a Káhiry.

Jeho vyprávění bez jakýchkoli korekcí a úprav zapsal někdy v letech 1493–1502 neznámý písař, cestopis tudíž čtenáři přináší nejen informace o navštívených lokalitách, ale je také jedinečným pramenem k poznání tehdejšího mluveného českého jazyka.

Základem edice je původní rukopisný záznam cestopisu, formou variant je uváděno znění tištěných vydání z litomyšlské tiskárny z let 1539 a 1542.

Nová sportovní hala Šapito s dokončenou přístavbou šaten.
Stavba roku: hala, škola, učebna, dům či pavilon?