„Snažím se zkrášlit a ozdravit naše prostředí. Na dvě lokality v okolí vesnice jsme vysázeli padesát odrostků buku. Stromky jsme opatřili dubovými kůly, ke kterým jsme upevnili pletivo jako ochranu před zvěří,“ přibližuje Jana Svobodová. Akce se zúčastnili členové zdejších mysliveckých sdružení a přátelé krajiny nezávisle na tom, jestli jsou jejich vlastní domovy za humny nebo o pár kopců dále. Sdružení pro život Quercus věří, že nešlo o poslední akci tohoto druhu.