Starosta Miroslav Myška a místostarosta Jaroslav Sklenář se zúčastnili slavnostního aktu udělení znaku a vlajky Pusté Kamenici. Akce se konala na parlamentní půdě za účasti předsedy poslanecké sněmovny Jana Hamáčka.  Ten udělil obci právo používat výše zmíněné symboly. „Byla to pro nás pocta zúčastnit se spolu s dalšími starosty tohoto aktu," sdělil místostarosta Pusté Kamenice Jaroslav Sklenář.  Znak bude mít červeno-stříbrně dělený štít, nahoře stříbrný kráčející jelen mezi dvěma volnými zlatými smrky, dole modré břevno. Vlajka bude podobná. „Po slavnostním aktu předseda Jan Hamáček všechny přítomné zástupce obcí provedl po prostorách poslanecké sněmovny. Přítomní zástupci obcí si tak mohli prohlédnout jednací sál sněmovny a jeho kancelář," řekl Jaroslav Sklenář.

Obecní symboly budou veřejnosti poprvé představeny na slavnosti  26. července. Vlajka i znak jsou nyní ve výrobě.