To se mne dotýká, protože jsem jej od dětství vedl k tomu, že lhát a krást se nemá.

Chtěl bych prostřednictvím vašich novin požádat paní učitelku, která nechtěla být jmenována, má-li přístup k internetu, aby si vyhledala stránky www.i4control.eu, ve kterých se dozví mnoho informací o řešení, které vydává její student za své. Pokud se podívá v odkazu Produkty - SW prvky systému I4Control® - Psaní textu na popsané způsoby, jak systém I4Control® slouží k psaní, najde tam i tzv. „Frekvenční klávesnici“. Tato klávesnice byla speciálně sestavena pro psaní textu v českém jazyce týmem Marcely Fejtové z ČVUT. Klávesnice oproti jiným má i takové klávesy jako ň, ď, apod. Rozmístění kláves má usnadnit postiženým psaní textu minimalizací počtu pohybů a je dostupné na těchto internetových stránkách. Student použil ve své aplikaci rozložení kláves zcela identické. (Tuto skutečnost zdokumentovala ve své reportáži ČT24 dne 12. 3. 2010 a TV Nova dne 16. 3. 2010 a sám student klávesnici předvádí ve své prezentaci na You Tube.) Nabízí se jediné vysvětlení, že student tyto stránky navštívil a klávesnici, použiji-li školní hantýrku, opsal. Při návštěvě těchto internetových stránek si také jistě povšiml, že obsahují velmi podrobný popis výrobku včetně jeho funkcí a návodu k jeho použití. Autoři detailně zveřejnili celé řešení proto, aby svým stávajícím nebo budoucím zákazníkům poskytli co nejvíce informací. Činili tak v dobré víře, že žijeme v právním státě, ve kterém je duševní vlastnictví chráněno.

Dále paní učitelka uvedla, že student program dokázal vymyslet čtyřicetkrát levněji a potrefená husa se ozvala. Paní učitelka si neověřila, o jakých nákladech její student hovořil. Určitě měl na mysli materiálové náklady na kameru, kabely a konektory. Svou práci, která mu jistě zabrala mnoho měsíců, nepočítal. Výrobek jako je I4Control® se neprodává jako trička na asijské tržnici (kde také dětskou práci nepočítají), ani se zákazníkům neposílá z e-shopu na dobírku. S prodejem jsou spojeny služby, které zpravidla znamenají několik služebních cest, kdy kvalifikovaný člověk navštíví budoucího zákazníka v místě jeho pobytu a přístroj mu nainstaluje, přizpůsobí jeho možnostem, předvede a zákazníka zaškolí. Jedná se přitom o velmi komplikovanou práci, protože přístroj tohoto druhu si pořizují lidé, kteří nemají možnost používat k ovládání počítače ruce a často mají velmi omezenou pohyblivost. Nechala by se paní učitelka zaměstnat ve firmě svého studenta, ač by ji vyslal na celodenní služební cestu na druhý konec Čech a řekl jí, že musí použít vlastní vozidlo, benzín jí neproplatí a se mzdou také nemůže počítat, protože zákazník v ceně sotva uhradí materiál (kameru, kabely a konektory)? Ví paní učitelka, že uvedení výrobku na trh znamená mnoho povinností, které mají své náklady, různé zkoušky a certifikáty, záruční servis? Hlavní složkou ceny proto nejsou materiálové náklady, ale náklady na služby a mzdy. Mzdy jsou v České republice nižší než v západní Evropě, a proto tamější obdobné výrobky stojí ještě o řád více.
Paní učitelka i pořadatel hájí studenta, který se snaží něco užitečného dělat. Proč však zamlčel, odkud čerpal, když do své aplikace zabudoval klávesnici Ing. Fejtové a převzal celý způsob řešení? Nikdo mu neupírá, že je talentovaný a zručný, ale v době mých studií se za opisování dávala známka 5. Na některých vysokých školách, např. Masarykově univerzitě v Brně, vyvinuli sofistikované metody, které odhalují ve studentských pracích opisování a použití myšlenek bez odkazů na zdroj. Na některých školách se toto neprovádělo, a tak se situace vymkla – např. na plzeňské právnické fakultě. Jaké studenty chce vychovávat Gymnázium A. Jiráska?

Velkým paradoxem je, že „nový vynález“ litomyšlského studenta bude reprezentovat Českou republiku v USA, které jsou kolébkou ochrany duševního vlastnictví. Doufejme, že z toho nebude ostuda, až si tamní organizátoři udělají patentovou rešerši. Kdyby se světové setkání mladých talentů konalo v Číně, bylo by riziko ostudy menší.

Jaroslav Dobiáš,Polička