Vyplývá to z šetření Památkové inspekce ministerstva kultury, které proběhlo v loňském roce. Předmětem zájmu ministerské inspekce byla výměna oken u dvou historických domů v centru.

„Obdrželi jsme žádost Památkové inspekce ministerstva kultury o poskytnutí spisového materiálu k prošetření podnětu, týkajícího se výměny oken. Spisový materiál jsme poskytli, nebyli jsme účastníkem řízení ani jsme se kontroly neúčastnili. Kontrola proběhla mezi památkovou inspekcí a Národním památkovým ústavem Pardubice,“ potvrdila na dotaz Deníku Blanka Žouželková z úseku památkové péče moravskotřebovského městského úřadu.

Rekonstrukce památkově chráněných objektů podléhají souhlasu městského úřadu. Závazná stanoviska, bez kterých nelze opravy provádět, musí rovněž odsouhlasit pardubické pracoviště Národního památkového ústavu.

„Památková inspekce obdržela podnět, dle kterého má docházet na území městské památkové rezervace ze strany městského úřadu k vydávání souhlasných závazných stanovisek s obnovami a pracemi, zejména výměnou stávajících dřevěných oken za takzvaná eurookna a plastová okna, které mají být v rozporu se zájmy státní památkové péče,“ uvedl ředitel památkové inspekce Martin Zídek.

Předmětem šetření inspekce byla sporná výměna oken u domu č. p. 116 v Cechovní a č. p. 81 v Krátké ulici. Inspekce provedla při kontrole obhlídku obou památkově chráněných nemovitostí, která potvrdila novou podobu oken. „Z této obhlídky vyplynulo, že nová okna mají oproti původním jinou konstrukci, barevnost, profilaci, otvíravost jednotlivých křídel a subtilitu jednotlivých prvků,“ potvrdil Martin Zídek.

Podle inspekce se v případě původních oken jednalo o hodnotná okna s dochovanými detaily dokumentující přirozený historický vývoj domu. „U oken nebylo seznatelné, že by byla v tak špatném stavu, že by nebyla možná jejich repase,“ podotkl Zídek.

Podle ředitele inspekce Národní památkový ústav v případě výměny oken na domě v Cechovní ulici pochybil, když souhlasil s výměnou za okna novodobá s řadou jiných parametrů. „Stejně pochybil, když souhlasil s výměnou za novodobá eurookna. Tento postup je v rozporu se smyslem ochrany památkových hodnot, smyslem fungování organizace státní památkové péče,“ uvádí se ve zprávě.

Inspekce se zabývala také možností přezkumu obou správních aktů. „Ačkoliv postup městského úřadu hraničí až s otázkou zákonnosti, vzhledem k situaci, kdy obnova již byla dokončena, považuje inspekce zahajovat přezkumné řízení za bezpředmětné z důvodů ochrany práv nabytých v dobré víře,“ dodal Zídek.