Právě k tomuto tématu připravila svitavská radnice pomyslný kulatý stůl. „Dohodli jsme se, že záměr kraje ve Svitavách představíme široké veřejnosti. Budou prezentované jednotlivé kroky, které povedou  k připravované transformaci nemocnic," uvedl svitavský starosta David Šimek. Věří, že se díky tomuto kroku zklidní  napětí ve městě a mnohé věci se vysvětlí. Účast na setkání přislíbil předseda představenstev nemocnic Pavel Havíř a první náměstek hejtmana Roman Línek.

Kulatý stůl se uskuteční  v pondělí 17. února v 16 hodin v zasedací místnosti  městského úřadu.