„Prospěje nám to už to proto, že jsme doteď platili různé nájmu. Dvě další budovy už jsme měli přeplněné a tím pádem by nás čekala další jednání o pronájmech," říká Štěpánka Dvořáková z Oblastní charity v Poličce. Organizace už delší čas hledala řešení současného stavu. Až jednoho dne její vedení narazilo právě na rohovou budovu na ulici Vrchlického.

Chtěli do vlastního

Do domu, kde byl dříve provozovaný Tabák tisk a prodejna proutěných košíků, dnes poslouží pro přemístění služeb. Fungovat tu bude charitní firmička Otachar, také Otevřené dveře osobní asistence a projekty Šance pro rodinu a Centrum náhradní rodinné péče či cvičná kuchyň. „Každý hospodář by si řekl, že investuje do svého a nikoliv nájmů. Zjistili jsme možnosti, poprosili jsme charitu o záruku a najednou jsme pohlíželi na tento nevyužitý dům jinak. Ještě v únoru by nás to nenapadlo," míní Štěpánka Dvořáková.

„Kdybychom to neřešili letos, příští rok bychom měli tak vážné problémy se usadit, že nebylo jiné řešení," dodává. Klientům se uleví i díky tomu, že už nebudou muset za službami, které potřebují docházet jinam a zaměstnanci nebudou muset popisovat, kde se místo nachází.

„Setře to problém rozptýlenosti. Z hlediska řízení a koordinace je to ideální. Zavládne přehlednost tím, že budeme na jedné ulici," připomíná výhody Štěpánka Dvořáková s tím, že tak odpadnou časové ztráty při převážení klientů za praxí ve cvičné kuchyni a podobně.

Koupí domu se však charitě v následujících letech zcela neuleví. Na dům si totiž vzala úvěr, který musí splácet. Případně by mohla pomoci i finanční rezerva vytvořená za jednadvacet let fungování. Také tak by mohla charita dluh umořit. Zatím však není na obzoru aktivita, jež by pomohla produkovat peníze potřebné pro splácení domu.

Udělají sbírku

„Neviděla jsem zatím žádnou sociální službu, která by produkovala zisk. Asi to nepůjde," dodává Štěpánka Dvořáková. V tomto smyslu nepomůže ani služba Otachar, která ani nevznikla za účelem kumulace zisku.

„Jde spíš o to, aby klienti pracovali denně alespoň dvě hodiny denně, budou se s tím schopní popasovat a odvádět výkon," věří Štěpánka Dvořáková. Peněžní stránku tak musejí řešit zcela jiným způsobem. Charita požádala Pardubický kraj o veřejnou sbírku. Pomocí funraisingových aktivit se pokusí lidem vysvětlovat, proč je nutná podpora charity.

Nový dům však potřebuje ještě nezbytný zásah. Je prý nutné přesunout část elektroinstalace, také umístit cvičnou kuchyň, aby vyhovovala potřebám klientů, kteří do ní budou docházet.

„Nyní dáváme dohromady dům. Není ve špatném stavu, takže úpravy budou minimální. Musíme vyřídit revize, pochopitelně udělat nové vymalování místností," upřesňuje Štěpánka Dvořáková. Podle ní by provoz ve třetím domě charity mohl začít už koncem letošního roku, pravděpodobný je však spíše začátek příštího roku.

Poličská charita v současnosti sídlí ve dvou domech na téže ulici. V prvním domě u křižovatky je její centrální stanoviště. V té druhé, kterou ji pronajímá město a nyní se rekonstruuje, provozuje kromě nízkoprahového centra také humanitární šatník.(bs)