Najedeme zhruba pětapadesát kilometrů. Celý okruh je vedený převážně po silnicích druhé a třetí třídy po značených cyklotrasách. Ze svitavského náměstí si vyšlápneme nám již známou trasou přes Hradec nad Svitavou. Když podjedeme pod železničním mostem, ukáže se nám po pravé straně nádherný kamenný most s šesti oblouky.

Po projetí Hradcem zamíříme přes Muzlov a Dlouhou do Březové nad Svitavou. Vodárenské pásmo, které projíždíme, nás okouzlí krásnou přírodou a v parných dnech i příjemným stínem. Přes náměstí v městečku jedeme zhruba kilometr po hlavním tahu I/43. Dáme si proto pozor, abychom nepřišli k úrazu. Před výjezdem z Březové odbočíme směrem k vlakovému nádraží. Přejeme železniční trať.

Před námi je Brněnec. Původně slovanská ves, která vznikla ve 13. století. V 19. století ji proslavil textilní výrobou továrník Löw-Beer. Z historických budov továrny zůstaly bohužel jen trosky. Dalším naším cílem je vedlejší Půlpecen. V této místní části Chrastavce existenci zmiňovaného továrníka dokládá úžasná vila. Před další cestou se občerstvíme pitnou vodou ze studánky, která jen malý kousek od vily Löw-Beer .

V náročnějším stoupání projedeme Chrastavec. Dominantou obce je kostel Nejsvětější Trojice. Zajímavé jsou i roubenky, které se dochovaly v hojném počtu. Naším dalším cílem je Vítějeves. Projedeme kolem sportovního areálu a zamíříme na Starý Svojanov. Zde si můžeme prohlédnout kostel sv. Mikuláše, u kterého je fontána se třemi zlatými jablky. Zaujme nás upravená náves Svojanova, odkud už vidíme hrad Svojanov. Cesta až k jeho bráně je náročná, ale stojí za to. Když se památky nabažíme, vyrazíme do další vesnice na trase.

Rohozná se může pochlubit gotickým kostelem sv. Erazima ze 14. století v dolní části obce. Lehce stoupáme až na konec dlouhé vesnice. Na okraji je odpočívadlo, ze kterého je pěkný výhled po kraji. Z kopce se přes les dostaneme do Radiměře. První zmínka o obci je z roku 1291, kdy vesnice patřila svojanovském panství.
Pokračujeme dál kolem lesů. V Hradci nad Svitavou míjíme kostel sv. Kateřiny. Asi po deseti kilometrech už jsme opět ve Svitavách a těšíme se na další výlet.

Náročnost okruhu:
Povrch je po celé délce asfaltový. Trasa je vhodná i pro silniční kola. Jedná se o středně náročnou trasu, která má však ve střední části značně kopcovitý charakter, který zvyšuje obtížnost. Na trase jsou i náročnější stoupání, a to v Chrastavci a na hrad Svojanov (12 a v závěru až 16 procent). Sjezdy jsou středně obtížné. Náročnější je pouze sjezd z hradu Svojanov.

Zajímavosti na okruhu:
Jižně od Svitav, za vesnicí Hradec nad Svitavou se otvírá krásná krajina svitavského údolí se starým městem Březová nad Svitavou. Tam kdysi vedly prastaré kupecké stezky. Kolem tvrzí a kostelů vznikaly osady připomínající české osídlení, například Brněnec, Chrastavec, Vítějeves. Nad osadou Starý Svojanov se hrdě vypíná královský hrad Svojanov, sídlo, které připomíná časy posledních Přemyslovců. Odtud nás cesta zavede do krajiny obcí Rohozná a Radiměř v okolí staré zemské hranice mezi Čechami a Moravou.

(kk, raf)

Na okruhu využité trasy
4022 Svitavy – Hradec nad Svitavou (celkem včetně zpáteční trasy 19,1 km); 4201 Hradec nad Svitavou – směr Banín (2,1 km); 4203 Březová – Brněnec (6,7 km); neznačeno (1,3 km); 104 Brněnec – Svojanov (15,8 km); 4027 Svojanov – Radiměř (8 km).